Pastrimi nga mbetjet qe sjell lumi Vjosa si edhe mbetjet e shkakruara nga pushuesit pergjate vijes bregdetare te lagunes se Nartes. pastrimi do te kryhet nga Prefektura e Qarkut Vlore se bashku me punonjes te AKZM-se, AKB-se dhe institucione te tjera lokale.

  • 06/02/2021
  • 11:00
  • Laguna e Nartes - Vlore
  • Ministri Klosi, Prefekti i Qarkut Vlore z. Mamaj
  • punonjes te AKB - Vlore, AdZM Vlore, ARM - Vlore