https://www.bankofalbania.org/Shtypi/Njoftimet_per_shtyp/Mbi_pjesemarrjen_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Forumin_per_vendet_e_Evropes_Qendrore_dhe_Lindore_te_organizuar_nga_Euromoney_28322.html

 

  • 12/01/2021
  • 16:00
  • Banka e Sjqiperise - Online
  • Gent Sejko, Guvernator i Bankes se Shqiperise zj. Anita Angelovska Bezhoska, Guvernatore e Bankës Kombëtare të Maqedonisë së Veriut, z. Koba Gvenetadze, Guvernator i Bankës Kombëtare të Gjeorgjisë, z. Kyrylo Shevchenko, Guvernator i Bankës Kombëtare të Ukrainës, z. Boštjan Vasle, Guvernator i Bankës së Sllovenisë, z. Alfred Kammer, Drejtor i Departamentit Evropian të Fondit Monetar Ndërkombëtar
  • Gent Sejko, Guvernator i Bankes se Shqiperise zj. Anita Angelovska Bezhoska, Guvernatore e Bankës Kombëtare të Maqedonisë së Veriut, z. Koba Gvenetadze, Guvernator i Bankës Kombëtare të Gjeorgjisë, z. Kyrylo Shevchenko, Guvernator i Bankës Kombëtare të Ukrainës, z. Boštjan Vasle, Guvernator i Bankës së Sllovenisë, z. Alfred Kammer, Drejtor i Departamentit Evropian të Fondit Monetar Ndërkombëtar