Më datë 12.01.2021 Kryetari I Bashkisë Erion Veliaj ka publikuar në faqjen e tij Facebook një aktivitet ku duket se ka inaguruar banesën e rindërtuar nga tërmeti familjes së Hamid dhe Genc Allmuces me mbishkrimin “Sot, në Mumajes, te familja e Hamid dhe Genc Allmuçës .Dy shtëpi të reja, të rindërtuara me shumë përkushtim e dashuri, pas shembjes nga tërmeti, për të dy familjet.”

Ky veprim I tij është në kundërshtim me vendimin nr 9, datë 24.12.2020, nenin 3, pika 1.1, gërma “d” nga Komisioni Qendror Zgjedhor. Më konkretisht në këtë vendim parshikohet si ‘veprimtari të ndaluara për tu promovuar’ të cilat janë veprimtari  që përfshijnë mbështetjen dhe promovimin e objekteve të rindërtuara ose në proces rindërtimi nga fatkeqësitë natyrore.

Për sa mësipër kerkojmë shqyrtimin e rastit nga ana juaj dhe marrjen e masave sipas parashikimeve të vendimit të mësipërm.