Më datë 27.01.2021 Kryetari I Bashkisë Tiranë Erion Veliaj ka publikuar një veprimtari ku së bashku me Ministrin e Rindërtimit Arben Ahmetaj dhe Kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama kanë inaguruar banesën e rindërtuar nga tërmeti familjes së Medi Agës në Vaqarr me mbishkrimin Shtëpia e re e rindërtuar e Medi Agës, në Vaqarr  E gëzofshi ”

Ky veprim I tyre është në kundërshtim me nenin 3, pika 1.1, gërma “d” I vendimit nr.9, datë 24.12.2020 të Komisionit Qendror Zgjedhor. Më konkretisht në këtë vendim parshikohet si ‘veprimtari të ndaluara për tu promovuar’ të cilat janë veprimtari publike që përfshijnë mbështetjen dhe promovimin e objekteve të rindërtuara ose në proces rindërtimi nga fatkeqësitë natyrore.

Për sa mësipër kerkojmë shqyrtimin e rastit nga ana juaj dhe marrjen e masave sipas parashikimeve të vendimit të mësipërm.

https://fb.ëatch/3oKp8ZErV3/