Më datë 30 Janar 2021 Kryetari I Bashkisë Tiranë Erion Veliaj ka publikuar në faqjen e tij Facebook një aktivitet ku ka dorëzuar banesën Tomorrit në Kryevidh të Rrogozhinës me mbishkrimin Në shtëpinë e Tomorrit, në Kryevidh të Rrogozhinës, e cila po rindërtohet më e fortë për fëmijët e tij. Do të vijmë sërish kur të mbarojë, për t’i uruar gëzuar në shtëpinë e re. Nuk ka dyshim që Partia Socialiste është e vetmja forcë që i çon punët përpara! ”

Ky veprim I tij është në kundërshtim me vendimin nr 9, datë 24.12.2020, nenin 3, pika 1.1, gërma “d” nga Komisioni Qendror Zgjedhor. Më konkretisht në këtë vendim parshikohet si ‘veprimtari të ndaluara për tu promovuar’ të cilat janë veprimtari  që përfshijnë mbështetjen dhe promovimin e objekteve të rindërtuara ose në proces rindërtimi nga fatkeqësitë natyrore.

Për sa mësipër kerkojmë shqyrtimin e rastit nga ana juaj dhe marrjen e masave sipas parashikimeve të vendimit të mësipërm.

https://fb.watch/3oLQLB8jy_/