Më datë 14.01.2021 Kryetari I Bashkisë Tiranë Erion Veliaj ka postuar nje aktivitet Ku duket se ai I dorëzon celësat e shtëisë së rindërtuar nga tërmeti familjes së Rizait, Hysent dhe Nazmiut në Dritas, me mbishkrimin “Shumë dashuri , gëzim dhe mbarësi në familjen e Rizait, Hysenit dhe Nazmiut, pasi morën zyrtarisht çelësat e shtëpive të tyre të reja në Dritas, të rindërtuara pas dëmtimit nga tërmeti.”

Kryetari i Bashkisë Tiranë  Erion Veliaj është subjekt i vendimit nr.9 datë 24.12.2020 të miratuar nga Komisioni Qendror Zgjedhor dhe veprimi i kryer prej tij sipas nenit 3 të këtij vendimi parashikohet si ‘veprimtari të ndaluara për tu promovuar’. Më konkretisht në pikën 1.1, gërma “d” e tij parashikohet se ‘veprimtaritë e ndaluara për tu promovuar’ janë veprimtari publike që përfshijnë mbështetjen dhe promovimin e objekteve të rindërtuara ose në proces rindërtimi nga fatkeqësitë natyrore.

Për sa mësipër kerkojmë shqyrtimin e rastit nga ana juaj dhe marrjen e masave sipas parashikimeve të vendimit të mësipërm.