Më datë 18.01.2021 Kryetari I Bashkisë Erion Veliaj ka postuar në faqjen e tij Facebook një veprimtari ku dorëzon banesën e rindërtuar nga tërmeti familjes së Xhaferrit, Shabanit dhe Lutfiut në Farkë, me mbishkrimin “Në shtëpitë e reja të familjeve të Xhaferrit, Shabanit dhe Lutfiut, në Farkë .Jam shumë i lumtur që në Tiranë puna po vazhdon me shumë vullnet në çdo lagje, katund e fshat. – Për t’u ringritur më të fortë! Të rrini gëzuar e qofshi të lumtur në banesat e reja! #TiNukDoJeshKurrëVetëm“.

Kryetari i Bashkisë Tiranë  Erion Veliaj është subjekt i vendimit nr.9 datë 24.12.2020 të miratuar nga Komisioni Qendror Zgjedhor dhe veprimi i kryer prej tij sipas nenit 3 të këtij vendimi parashikohet si ‘veprimtari të ndaluara për tu promovuar’. Më konkretisht në pikën 1.1, gërma “d” e tij parashikohet se ‘veprimtaritë e ndaluara për tu promovuar’ janë veprimtari publike që përfshijnë mbështetjen dhe promovimin e objekteve të rindërtuara ose në proces rindërtimi nga fatkeqësitë natyrore.

Për sa mësipër kerkojmë shqyrtimin e rastit nga ana juaj dhe marrjen e masave sipas parashikimeve të vendimit të mësipërm.

https://fb.ëatch/3b_FGë5CMy/