Inspektim i Kryeministrit për ecurinë e punimeve infrastrukturore

  • 06/02/2021
  • Qarku Vlorë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë