Vizitë në qendren e re shendetësore që po ndërtohet në Shkozë

  • 03/02/2021
  • 10.30
  • Qarku Tiranë
  • Kryetari Bashkise dhe pjesemarres te tjere
  • Kryetari Bashkise dhe pjesemarres te tjere