Inspektim i Kryeministrit për ecurinë e punimeve për restaurimin e Kinemasë

  • 06/02/2021
  • Qarku Gjirokastër
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë