Inspektim i Kryeministrit për ecurinë e punimeve infrastrukturore.

  • 05/02/2021
  • Qarku Gjirokastër
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë