Prezantimi i Analizes Vjetore nga Drejtoria e Sherbimit te Mbrojtjes ndaj Zjarrit dhe Shpetimit, Bashkia Cerrik

  • 05/02/2021
  • 10
  • Cerrik,Bashkia Elbasan
  • Prefekti,Drejtori i drejtorise
  • Prefekti,Drejtori dhe Stafi i drejtorise.