Prezantimi i legjislacionit të ri për certifikimin e opratorëve të turizmit detar.

  • 04/022021
  • 12:30
  • Vlore/ Sarande
  • Ministri Klosi, Kryetaret e bashkive Vlore/ Sarande/ prefekti i Qarkut/ kryetari i shoqates se turizmit z. Bedinaj
  • Perfaqesues te MTM dhe bashkive perkatese, Sipermares te industrise se turizmit detare dhe Hotelier