Mbjellje peme me rast përvjetori

  • 02/02/2021
  • 08.00
  • Qarku Tiranë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë