Fushata e mbjelljeve te fidaneve do te vazhdoje ne peizazhin e mbrojtur Vjose- Narte. do te kryhet mbjellja e 10800 fidane ne zonat e mbrojtura, fushate e cila mendohet te fianalizohet ne muajin shkurt.

  • 04/02/2021
  • 09:30
  • Vjose - Narte ne kufirin jugor te zones se mbrojtur
  • Ministri Klosi, Drejtuesi i AKZM z. Zamir Dedej, perfaqesues te ACAP,
  • Punonjes te AKZM - rajonale Vlore, punonjes rajonal te AKB, Prefekture