Inspektim i Kryeministrit për ecurinë e punimeve të një shkolle në rindërtim.

  • 03/02/2021
  • Qarku Durrës
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë