Inspektim i Kryeministrit për ecurinë e punimeve të banesave në proces rindërtimi.

  • 02/02/2021
  • Qarku Durrës
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit