Inspektim i punimeve në rrugën Zallbastar dhe të sheshit të njësisë administrative

  • 04/02/2021
  • 10.30
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Kryetari i Bashkisë dhe pjesëmarrësit e tjerë
  • Kryeministri, Kryetari i Bashkisë dhe pjesëmarrësit e tjerë