Inspektimi i Fushave të Tenisit tek Liqeni

  • 04/02/2021
  • 13.00
  • Qarku Tiranë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë