Inspektimi punimeve për rijetësimin e Piramidës

  • 04/02/2021
  • 09.00
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Kryetari i Bashkisë dhe pjesëmarrësit e tjerë
  • Kryeministri, Kryetari i Bashkisë dhe pjesëmarrësit e tjerë