Inspektim i Kryeministrit për ecurinë e punimeve të banesave, pjesë e procesit të rindërtimit.

  • 04/02/2021
  • Qarku Durrës
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë