Inaugurim Qendrës Shendetësore në njësinë administrative Zallbastar

  • 04/02/2021
  • 11.00
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Kryetari i Bashkisë dhe pjesëmarrësit e tjerë
  • Kryeministri, Kryetari i Bashkisë dhe pjesëmarrësit e tjerë