Inspektim i shtepive të ndertuara nga Programi i Rindertimit 

  • 30/01/2021
  • 10.30
  • Qarku Tiranë
  • Kryetari bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë
  • Kryetari bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë