Takim “online” me drejtuesit e ZVA rreth ecurisë së deritanishme të procesit mësimor.

 

  • 01/02/2021
  • 14:00-15:00
  • MASR
  • Ministrja Kushi, Nina Guga, Drejtor i DPAP Selman Hodaj, Drejtore e DRAP Durrës Ana Dhamo, Drejtore e DRAP Fier Brunilda Dhamo, Drejtor i DRAP Korçë Kristaq Grabocka, Drejtor i DRAP Lezhë Bardhok Pulaj dhe drejtuesit e zyrave arsimore vendore.
  • Ministrja Kushi, Nina Guga, Drejtor i DPAP Selman Hodaj, Drejtore e DRAP Durrës Ana Dhamo, Drejtore e DRAP Fier Brunilda Dhamo, Drejtor i DRAP Korçë Kristaq Grabocka, Drejtor i DRAP Lezhë Bardhok Pulaj dhe drejtuesit e zyrave arsimore vendore.