Seancë Dëgjimore – Komisioni per Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik.

 

  • 03/02/2021
  • 10:30-11:30
  • MASR
  • Ministrja Kushi, Anëtarë të Komisionit, Valbona Nathanaili.
  • Ministrja Kushi, Anëtarë të Komisionit, Valbona Nathanaili.