Inspektim i planifikuar në Qendrën e Digjitalizimit dhe projekti i pajisjes së saj me mjete të reja.

  • 10/02/2021
  • Qendra e Digjitalizimit
  • Ministri i Kulturës.
  • Ministri i Kulturës, ekspertë të fushës.