Interpelancë me Bashkëqeverisjen – online me disa maturantë rreth ndryshimeve të MSH 2021.

  • 04/02/2021
  • 09:00
  • Kryeministria.
  • Ministrja Kushi, Nina Guga, Rezana Vrapi, Eridana Cano & maturantë.
  • Ministrja Kushi, Nina Guga, Rezana Vrapi, Eridana Cano & maturantë.