Inspektim i Kryeministrit për punimet e një shkolle në rindertim

  • 01/02/2021
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë