Inspektim i Kryeministrit për ecurinë e punimeve të një shkolle në rindertim

  • 01/02/2021
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë