Dhurim i kolanës së librave të klasikëve shqiptarë dhe botërorë, botuar edhe nga projekte në Ministrisë së Kulturës, në kuadrin e programit “Edukimi përmes Kulturës”, për pasurimin e bibliotekave të shkollave.

  • 12/02/2021
  • Qendra Sociale "Gonxhe Bojaxhi", Tiranë
  • Ministri i Kulturës.
  • Ministri i Kulturës, të tjerë.