Ceremonia e dhurimit të pajisjeve nga Programi EXBS dhe Programi ICITAP, për Policinë Kufitare dhe strukturat e policimit në komunitet.


  • 05/02/2021
  • 11:00
  • Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit.
  • Ambasadorja e SHBA-së në Shqipëri, Sh.S.Zj.Juri Kim, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit Drejtues Madhor Ardi Veliu
  • Ambasadorja e SHBA-së në Shqipëri, Sh.S.Zj.Juri Kim, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit Drejtues Madhor Ardi Veliu, përfaqësues të programeve EXBS dhe ICITAP, si dhe përfaqësues të tjerë të lartë të Policisë së Shtetit.