Ceremonia e dhurimit të pajisjeve nga Projekti PAMECA V, për Policinë e Shtetit

   • 04/02/2021
  • 11:00
  • Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit.
  • Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit Drejtues Madhor Ardi Veliu, Drejtuesi i Projektit PAMECA V Carlo D'Achile.
  • Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit Drejtues Madhor Ardi Veliu, Drejtuesi i Projektit PAMECA V Carlo D'Achile, drejtues të lartë të Policisë së Shtetit dhe përfaqësues të Projektit PAMECA V.