Prezantim i projektit të digjitalizimit të arkivit teknik të IKTK

  • 03/02/2021
  • Ministria e Kulturës
  • Ministri i Kulturës, përfaqësuesë të IKTK
  • Ministri i Kulturës, përfaqësuesë të IKTK