Dhurim i kolanës së librave të klasikëve shqiptarë dhe botërorë, botuar edhe nga projekte të Ministrisë së Kulturës, në kuadrin e programit “Edukimi përmes Kulturës”, (në përputhje me Marrëveshjen e Bashkëpunimit midis MK dhe MARS, 2016) për pasurimin e bibliotekave të shkollave.

  • 02/02/2021
  • Shkolla Çajupi, Tiranë
  • Ministri i Kulturës.
  • Ministri i Kulturës, anëtarë të bibliotekës.