Dhurim i kolanës së librave të klasikëve shqiptarë dhe botërorë, botuar kryesisht nga projekte të Ministrisë së Kulturës, në kuadrin e programit “Edukimi përmes Kulturës”, për pasurimin e bibliotekave të shkollave.

  • 01/02/2021
  • Gjimnazi Sami Frashëri, Tiranë
  • Ministri i Kulturës.
  • Ministri i Kulturës, anëtarë të bibliotekës.