Prezantimi i historisë së dy prej qyteteve më historike të jugut, Saranda dhe Delvina. Një përmbledhje dokumentesh të dy qyteteve që ruhen në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave.

  • 02/02/2021
  • 10.00
  • Sarandë
  • Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave, Kryetari i Bashkisë Sarandë
  • Drejtori i Përgjithshëm, Kryetari i Bashkisë Sarandë, studiues, stafi i DPA dhe Bashkisë Elbasan. Qytetarë të ndryshëm.