Në mjediset e Bashkisë Elbasan do prezantohet Këndi Arkivor i cili është një hapsirë ku do shfrytëzohet dokumetacioni i DPA jo më nga Salla e Studimit por në çdo pikë të mundshme për të shkrutuar kohën dhe distancën për qasjen në Sallën e Studimit.

  • 29/01/2021
  • 10.00
  • Elbasan
  • Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave, Kryetari i Bashkisë Elbasan
  • Drejtori i Përgjithshëm, Kryetari i Bashkisë Elbasan, studiues, stafi i DPA dhe Bashkisë Elbasan. Përfitues të shërbimit, si studentë, qytetarë, etj.