Mbjelljen e 10 mijë fidanëve për pyllëzimin e 4 hektarëve sipërfaqe në Ekonominë Pyjore Pezë, pranë Liqenit të Fjollës.

  • 29/01/2021
  • 09.00
  • Qarku Tiranë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë