Inspektim i punimeve për ndërtimin e shkollës së re në Pezë të Vogël

  • 29/01/2021
  • 10.00
  • Qarku Tiranë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë