Takim me fermere gra te cilat kane aplikuar ne skemen e mbeshtetjes me nafte ne bujqesi.

  • 31/01/2021
  • 11.00
  • Qarku Tirane
  • Ministri dhe te tjere
  • Ministri dhe pjesemarres te tjere