Takim me fermere ne Belsh per te prezantuar skemen e mbeshtetjes me nafte ne bujqesi.

  • 31/01/2021
  • 13.00
  • Qarku Elbasan
  • Ministri dhe te tjere
  • Ministri dhe pjesemarres te tjere