Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale nga tërmeti i 26 nëntorit në njësinë administrative Vaqarr

  • 27/01/2021
  • 14.30
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Kryetari i Bashkisë, Ministri i Shtetit për Rindërtimin dhe pjesëmarrësit e tjerë
  • Kryeministri, Kryetari i Bashkisë, Ministri i Shtetit për Rindërtimin, deputeti i zonës, administratori Njësisë Administrative nr. 9 dhe pjesëmarrës të tjerë