Koncert i Solisteve Lirike Te rinj

Me pjesemarrjen e artisteve te TKOB dhe te rinj 

  • 30/01/2021
  • Holli i TKOBAP
  • Artistet e rinj
  • Artiste te TKOB dhe te rinj