Inspektim i punimeve qe po kryhen per rikonstruksionin e ambjenteve te perbashketa te pallateve te demtuara nga termeti,pjese e procesit te rindertimit.

  • 28/01/2021
  • 10.00
  • Durres
  • Kryetarja e Bashkise Durres
  • Kryetarja e Bashkise Durres dhe pjesmarres te tjere