Inspektim i Kryeministrit për ecurinë e punimeve në infrastrukturën rrugore.

  • 29/01/2021
  • Qarku Korçë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë