Inspektim i Kryeministrit për ecurinë e punimeve në infrastrukturë

  • 28/01/2021
  • Qarku Durrës
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit