Inspektim i Kryeministrit për ecurinë e punimeve të një ujësjellësi.

  • 30/01/2021
  • Qarku Korçë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë