Aplikim i Kryeministrit për rinovimin e kartës së identitetit pranë zyrës së gjendjes civile përkatëse.

  • 27/01/2021
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Ministri Çuçi, të tjerë.
  • Kryeministri, Ministri Çuçi, të tjerë.