Garantimi i ndihmës juridike parësore nëpërmjet ofrimit të këtij shërbimi nga Klinikat e Ligjit pranë IAL-ve

  • 26/01/2021
  • 14:00
  • Online
  • MD Etilda Gjonaj, Drejtori i Pergjithshem i Ndihmes Juridike Ergys Qirici, Perfaqesues IAL
  • MD Etilda Gjonaj, Drejtori i Pergjithshem i Ndihmes Juridike Ergys Qirici, Perfaqesues IAL, Klinika Ligji, studente te Drejtesise