Inspektim i Kryeministrit për punimet e banesave që janë në proces rindërtimi.

  • 27/01/2021
  • Qarku Tirane
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë